Всяко бюджетно плащане над 5000 лв. вече е видимо онлайн

Информацията за индивидуалните транзакции от системата СЕБРА е качена в Портала за отворени данни

Дигитална равносметка: повече отворени данни и е-идентичност

Иновации от глобално значение за България в отчета на Жоро Пенчев

ДАЕУ ще развива Портала за отворени данни

В него са качени над 9000 набора от данни от институции и организации

Български фирми с ключово участие в проект на ЕК

DaPaaS ще подобри публикуването и достъпа до отворени данни