Коника Минолта води при цветния АЗ печат в Европа

Компанията държи над една пета от пазара, по данни на InfoSource