„Пандемията на чиповете” не е приключила

Недостигът на полупроводникови компоненти продължава и всичко сочи, че кризата в индустрията няма да приключи скоро