Софтуерните кадри у нас със стандарт като в Германия

За първи път тази година нивото на брутната заплата прескочи границата от 3 хиляди лева, превъзхождаме британците на база паритет на покупателната способност

Ключови тенденции в ИТ за бизнеса през 2020 г.

Прекъсването на работата на приложенията струва на организациите средно 20,1 милиона долара годишно, а загубата на данни се измерва средно със 102 450 долара на час

Изкуствен интелект на Microsoft създава уеб сайтове от скици

Ключов елемент от системата се явява моделът за компютърно зрение, който е обучен предварително да „дешифрира” ръчно нарисувани скици на уеб страници