Сървърният пазар намалява, но е отворен за иновации

Подобрения в скоростта на изчисленията, паметта и входно-изходните операции поддържат търсенето на корпоративни решения близо до историческия максимум