Невроморфни процесори се заемат с рутинни изчисления

Изкуственият интелект вече не е единствената им сфера на приложение