„Отвореното банкиране“ – край на монопола

Директивата PSD2 позволява различни доставчици на дигитални продукти и услуги да навлязат в сферата на платежните системи, традиционно считани за „запазена територия“

Банковите сметки ще се сменят по-лесно

Важна стъпка към единния пазар на финансови услуги в Европейския съюз