ИТ бюджетите се насочват към облак и хостинг

Изборът на облака е обусловен от неговите основни ценности - гъвкавост и преход от капиталови разходи към оперативни