Как да впрегнем машинното самообучение в полза на бизнеса

Фокусът върху оперативния анализ може да намали разходите и да повиши ефективността

Изкуствен интелект подобрява клиентското обслужване

Дигиталните канали и онлайн общностите стават все по-важни

Volkswagen минава напълно към виртуално моделиране

Специалисти от различни краища на света работят съвместно в реално време

Отношението към данните прави компаниите лидери или оцеляващи

Желанието за промяна и изоставянето на архаичните бизнес модели често определят бъдещето на компаниите

Цифрова пропаст: уменията за работа с данни изостават

Съвременната компания трябва да функционира като едно голямо ИТ подразделение

Близкото бъдеще: облак, цифрова трансформация, AI…

Една четвърт от техническите и ИТ специалисти ще използват технологии за допълнена реалност през 2020 г.

ЕС иска цифрова трансформация и в здравеопазването

Нови инициативи за свободно движение на пациенти и данни