Здравеопазването залага на графични технологии в AI системите

Способността да се дешифрират огромни обеми от данни ще има дълбоко въздействие