Три технологии се очертават като най-важни през 2021 г.

Над половината компании ускориха внедряванията на изкуствен интелект и машинно обучение
(снимка: CC0 Public Domain)

Най-важните технологии през 2021 г. ще бъдат изкуственият интелект (AI), мрежите от пето поколение (5G) и интернет не нещата (IoT), според ново глобално проучване сред ИТ ръководители и технически директори от професионалната организация IEEE. По-конкретно, почти една трета (32%) от респондентите посочват изкуствения разум и машинното самообучение, следвани от 5G (20%) и IoT (14%).

Производството (19%), здравеопазването (18%), финансовите услуги (15%) и образованието (13%) са секторите, за които повечето специалисти вярват, че ще бъдат най-силно повлияни от технологиите през 2021 г., според анкетираните ИТ лидери и главни технически директори.

Дигиталното здравеопазване рязко се ускори поради спешна необходимост”, казва Кармен Фонтана, един от авторите на изследването. „Образователните технологии, от друга страна, бяха форсирани от извънредната ситуация, в която родителите и учителите продължават да се борят с дистанционното обучение на децата”.

Предизвикателства 2021

В същото време повече от половината (52%) от ИТ директорите и техническите директори виждат най-голямото си предизвикателство за 2021 г. в справянето с различните аспекти на възстановяване от COVID-19 и текущите бизнес-дейности, повлияни от новата обстановка, според IEEE. Тези предизвикателства включват постоянната хибридна офисно-дистанционна работна структура (22%), повторното отваряне на офисите и съоръженията и завръщането на работещите (17%) и управлението на постоянна отдалечена работа (13%).

11% от анкетираните обаче казват, че най-голямото предизвикателство за тях ще бъде гъвкавостта – способността да спират и започват ИТ инициативи в настоящата непредсказуема среда. Други 11% посочват онлайн заплахите за сигурността, включително свързаните с отдалечената работа, като най-голямото предизвикателство за 2021 г.

„Нещата не се връщат към предишните условия”, коментира Фонтана, цитирана от Tech Republic. „Служителите оценяват високо гъвкавостта на отдалечената работа и работодателите свикват с икономиите, които произтичат от намаляването на офис-разходите. Най-голяма полза и печалба ще има за компаниите, които възприемат промяната, позволявайки на служителите си да бъдат продуктивни и да си сътрудничат отвсякъде”.

Анкетираните ИТ директори и технически директори заявяват, че са ускорили възприемането на някои технологии поради пандемията:

  • Повече от половината (55%) от анкетираните са ускорили възприемането на облачни изчисления;
  • 52% са ускорили възприемането на 5G;
  • 51% са ускорили внедряванията на изкуствен интелект и машинно обучение.

Всичко това съвпада с наблюденията на Фонтана сред клиентите. „Техните стратегии за преход към облака от преди пандемията рязко се ускориха през 2020 г. Очаквам инерцията на миграцията към облака да продължи и през 2021 г. и след това”.

Повече готовност

Възприемането на IoT (42%), на подобрената и виртуалната реалност (35%) и на технологиите за видеоконферентна връзка (35%) също са ускорени поради глобалната пандемия, сочи анализът на IEEE. Една положителна констатация е, че – в сравнение с преди година – ИТ директорите и техническите шефове (92%) виждат своите компании по-добре подготвени да реагират на потенциално катастрофален срив от типа пробив в данните или природно бедствие, според проучването. Нещо повече: от тези, които са заявили, че са по-добре подготвени, 58% са категорични, че COVID-19 е повишил тяхното ниво на готовност.

На въпроса кои технологии ще имат най-голямо въздействие върху глобалното възстановяване след COVID-19 всеки четвърти (25%) от анкетираните е отговорил, че това са изкуственият интелект и машинното обучение.

Подобна констатация не е изненада, според Фонтана. „Фактът, че четвърт от анкетираните се чувстват по този начин, наистина говори за нарастващото възприемане и оценяване на тези технологии. Това, което някога се считаше за нещо, което „е хубаво да го имаме”, сега вече премина в потока на основните технологии и в съзнанието на ключовите мениджъри, вземащи решения за бизнеса”, казва тя.

Тревоги около киберсигурността

Водещите две опасения за ИТ директорите и техническите директори що се отнася до киберсигурността са проблемите, свързани с мобилната работна сила. Това обхваща случаите, в които служители въвеждат в употреба собствените си устройства за работа (37%), и гарантирането на сигурността на IoT инфраструктурите (35%). Това не е изненадващо, тъй като броят на свързаните устройства като смартфони, таблети, сензори, роботи и дронове се увеличава драстично, посочва IEEE.

Малко повече от третина (34%) от отговорилите ИТ и технически директори казват, че могат да проследяват и управляват 26-50% от устройствата, свързани към организацията, в която работят. Един от петима казва, че може да проследява и управлява 51-75% от свързаните устройства.

Констатациите от проучването говорят за готовността на индустрията да инвестира в изкуствен интелект и да се ангажира с изграждане на по-силни облачни инфраструктури, казва Карън Панета, член на IEEE и декан на Университета Тъфтс. „Това ще направи бизнеса не само по-печеливш, но и по-динамичен в отговор на антропогенните събития, каквото е пандемията”, коментира Панета. „Ще гарантира, че в бъдеще всеки бизнес може да поддържа дейността си така, че тя да е гладка и безпроблемна, дори и във фонов режим организацията да преразпределя и пренасочва ресурсите си”.

Глобалното проучване на IEEE 2020 сред ИТ директорите и техническите директори е изследвало мненията на 350 ИТ директори или технически директори в периода 21 септември – 9 октомври 2020 г.

Коментар