Бизнесът вече се чувства комфортно в облака

Концепцията за т.нар. нулев или тънък клиент, при който крайното устройство не съхранява локално информация, се приближава все повече към компаниите