Един учебник на предмет в основното образование

Държавата ще спести по този начин десетки милиони левове

Науката и образованието очакват над 1,34 млрд. лв.

Близо половината средства са за изследвания и технологично развитие

Българите искат реформа в образованието

Липсата на дисциплина и интерес у учениците, както и ниското заплащане на преподавателите са основните мотиви