Един учебник на предмет в основното образование

Държавата ще спести по този начин десетки милиони левове

Науката и образованието очакват над 1,34 млрд. лв.

Близо половината средства са за изследвания и технологично развитие

Професионалното образование е приоритет

Дуалната система на обучение може скоро да стане реалност у нас

Училищата се отварят към професионално образование

Договори с бизнеса ще осигурят първо работно място за завършилите

Българите искат реформа в образованието

Липсата на дисциплина и интерес у учениците, както и ниското заплащане на преподавателите са основните мотиви