MS SQL Server 2008 – накъде след края на поддръжката?

Сега е моментът компаниите да помислят стратегически и да се възползват от възможностите на новите технологии и най-вече - за преминаване към облачните услуги

Oracle обяви революция в базите данни

Новата самоуправляема СУБД няма аналог в света и по своя характер е революционна като интернет, заяви Лари Елисън