Кой интернет браузър е най-добър?

Повечето съвременни уеб браузъри са солидни сами по себе си, а крайният избор се свежда до това кой как използва интернет и колко цени защитата на личните си данни