Окуражаващ ръст в сектора на чистата енергия

Въпреки намаляването на субсидиите за ВЕИ в Европа, се наблюдава първото годишно увеличение на инвестициите в сектора от 2011 г.

Притискат Twitter да стане по-зелена компания

Грийнпийс настоява дейта центровете да се захранват само от ВЕИ