Висшето губи тежест, топ компании наемат и без колеж

Хай-тек гиганти и лидери от други индустрии вече търсят специалисти и сред хората, които нямат завършено колежанско образование, сочи статистика на кариерния сайт Glassdoor  

Еразъм+ подкрепя цифровите технологии в образованието

Предвижда се целево финансиране на проекта във ВУЗ-овете

След години ще плачем на висок глас за образованието

Сега трябва да спасим академичния капацитет, казва Анна Недялкова

ИТ сферата ще разкрие най-много работни места у нас

Висшето образование обаче е неадекватно - ИТ специалистите и инженерите масово са недоволни от обучението