Висшето губи тежест, топ компании наемат и без колеж

Хай-тек гиганти и лидери от други индустрии вече търсят специалисти и сред хората, които нямат завършено колежанско образование, сочи статистика на кариерния сайт Glassdoor  

След години ще плачем на висок глас за образованието

Сега трябва да спасим академичния капацитет, казва Анна Недялкова

ИТ сферата ще разкрие най-много работни места у нас

Висшето образование обаче е неадекватно - ИТ специалистите и инженерите масово са недоволни от обучението