Свързаността в ЕС се подобрява, не достигат цифрови умения

За повечето работни места се изискват поне основни цифрови умения, а едва около една трета (31%) от европейците ползват интернет с лекота

„Еразъм+” преодолява пропастта между умения и потребности

Програмата на ЕС помага за подготвянето на младите европейци за новата епоха на цифрови технологии и за успешна бъдеща кариера

Европа с единен подход към сигурността на 5G мрежите

Препоръки на Европейската комисия съчетават законодателни и политически инструменти, предназначени да защитят икономиките, обществата и демократичните системи

Ускоряват създаването на Европейски съвет по иновациите

Финансиране в размер на над 2 млрд. евро за периода 2019-2020 г. ще се отпуска на иноватори посредством два инструмента - „Изследвач“ и „Ускорител“

ЕС въвежда нови правила за ДДС в онлайн търговията

Мерките предвиждат актуализиран бизнес портал за ДДС (т.нар. „обслужване на едно гише“), който ще позволи на онлайн търговците по-лесно да изпълняват своите задължения

Решено: ЕС ще инвестира 1 милиард евро в суперкомпютри

Съвместно предприятие EuroHPC ще обедини ресурси от 25 европейски държави, за да изгради инфраструктура за високопроизводителни изчисления