България е в поредна „ураганна вълна” на намаляваща заетост

Този процес влияе и върху спада в числеността на населението

Икономиката щяла да расте от прехода към чиста енергия

Интелигентните инвестиции в по-чиста енергия, устойчиви градове, екологизиране на водата и промишлеността могат да генерират 65 млн. нови работни места до 2030 г.