Икономиката щяла да расте от прехода към чиста енергия

Интелигентните инвестиции в по-чиста енергия, устойчиви градове, екологизиране на водата и промишлеността могат да генерират 65 млн. нови работни места до 2030 г.

Онлайн услугите трансформират икономиката

Все повече браншове са повлияни от глобалната мрежа

Божидар Данев: Бизнесът се маргинализира

Нашата икономика се превръща в икономика на бедните и непродуктивни услуги, България се деиндустриализира