По-възрастните ИТ кадри остават встрани

Работата в предимно младежка атмосфера носи набор от предизвикателства за по-възрастните служители в технологичните фирми

SoftServe и ТУ-София – синергия на бизнес и образование

Университетите стават все по-отворени за сътрудничество с компаниите от ИТ индустрията, добавяйки конкретика към базовото обучение

Привличането на жени в ИТ сектора е и национална политика

Това, че са недостатъчно представени, може да се разглежда като потенциал

Как да се отключи ИТ потенциалът на България

Страната ни има шанс да се утвърди като ИТ център, но в сравнение с други държави, като Естония или Сингапур, изостава, поради липса на достатъчно воля за промени

Недостигът на ИТ кадри – национален въпрос в Израел

ИТ секторът е водещ в страната, като формира 12% от брутния вътрешен продукт и е отговорен за 43% от износа, според доклад на министерството на икономиката

ИТ кадрите ще трябва да действат по-бързо

Информацията ще се доставя от софтуера, но човекът следва да реагира скоростно на ситуацията