Как да се отключи ИТ потенциалът на България

Страната ни има шанс да се утвърди като ИТ център, но в сравнение с други държави, като Естония или Сингапур, изостава, поради липса на достатъчно воля за промени

Недостигът на ИТ кадри – национален въпрос в Израел

ИТ секторът е водещ в страната, като формира 12% от брутния вътрешен продукт и е отговорен за 43% от износа, според доклад на министерството на икономиката

ИТ кадрите ще трябва да действат по-бързо

Информацията ще се доставя от софтуера, но човекът следва да реагира скоростно на ситуацията

Дефицитът на ИТ кадри се задълбочава

Най-трудно се попълват позициите за ИТ анализатори в сферата на сигурността и кибер архитекти, сочи глобално проучване на компанията Networkers

Технологиите дават увереност на компаниите

В последно време с по-бързи темпове расте наемането на ИТ кадри от фирми, които са потребители на нови технологии, а не производители, сочи проучване

Шокова ИТ реформа за 20 млрд. лв. нов БВП на година

Остава обаче открит въпросът как да бъдат обучени кадрите