Технологиите за ИТ сигурност са стари и безпомощни

Рисковете продължават да нарастват заедно с увеличаване на броя регистрирани устройства в мрежите

Спецове по ИТ сигурност и големи данни ще са най-търсени през 2017

За да намерят и задържат кадрите, компаниите предлагат гъвкаво работно време, възможности за кариерно развитие и обучение

Задължителни тестове за ИТ сигурност в ЕС

Специално акредитирани доставчици ще моделират атаки срещу ИТ системите на групи компании от различни индустрии, съгласно директивата NIS

ИТ сигурността поглъща над $80 млрд. годишно

Нараства търсенето на услуги в тази област, поради липсата на достатъчно квалифицирани специалисти в щатния състав на компаниите, сочи нов доклад на Gartner

Доверието в системите за ИТ сигурност пада

92% от устройствата, работещи пряко с интернет, съдържат уязвимости, а 31% от всички анализирани устройства въобще не се поддържат от производителите

Да имаш антивирус вече не е достатъчно

Компаниите са обзети от идеята да бъдат „една крачка напред пред хакерите”, търсенето на решения за сигурност е невиждано – и объркването също