Службите следят хора през Wi-Fi на летищата

Според нови разкрития на Едуард Сноудън, агентите от службата за сигурност CSEC могат да записват придвижването на хора по летищата в Канада и САЩ