Бъдещето на компютрите – изкуствено отгледани мозъчни клетки

Подобни изчислителни машини ще надминат силициевите