Малкият бизнес е претоварен и недоволен от комуникациите

МСП се "задавят" от шума и разсейването на социалните канали