Британците влагат $1,5 млрд. за развитие на 5G

Правителството си поставя за цел до няколко години страната да стане световен лидер в мрежите от пето поколение и технологиите на тяхна база