Астронавтите на МКС ще сложат очила HoloLens

Чрез тях ще получават виртуална помощ от експертите на Земята

Български апарати изследват космически процеси

Сонда на Ленгмюр определя параметрите на космическата плазма