Европейски алианс ще даде професия на 140 000 младежи

BMW планира специална програма за дуално образование

ЕС ще налее милиарди евро за младежка заетост

Програмата подпомага младежи на възраст до 29 години

110 млн. евро за повишаване на младежката заетост

През първите четири месеца на тази година на устойчиви работни места в реалната икономика са устроени близо 15 000 младежи

„Първо работно място” ще подпомага завършилите ВУЗ

Програмата ще бъде субсидирана и с европейски средства

Висшисти масово работят на позиции за среднисти

Реформа в образованието може да подготви кадрите за пазара