Облачните системи изискват инвестиции и далновидност

Значителен разход е подготовката на ИТ отделите и специалистите