Потребителите в ЕС стават по-защитени онлайн и офлайн

Въвеждат се по-ясни права при закупуване на цифрово съдържание и трансгранични продажби на стоки, вкл. за интелигентни уреди