ЕС въвежда нови правила за ДДС в онлайн търговията

Мерките предвиждат актуализиран бизнес портал за ДДС (т.нар. „обслужване на едно гише“), който ще позволи на онлайн търговците по-лесно да изпълняват своите задължения

Влиза в сила важен регламент на ЕС за онлайн пазаруването

От 3 декември се прекратява необоснованото блокиране на географски принцип в рамките на Европейския съюз

eMag очаква по-добра среда за трансгранична търговия

Компанията ще си сътрудничи по въпроса с Европейската комисия