eMag очаква по-добра среда за трансгранична търговия

Компанията ще си сътрудничи по въпроса с Европейската комисия

Гласовата технология ще убие брандовете

Наблюдават се две тенденции - тотален преход към онлайн търговия и изместване на вниманието от бранда към цената