Мобилният трафик на данни ще нарасне 10 пъти за пет години

Ключов фактор ще стане увеличеният брой мощни мобилни устройства и М2М връзки, в съчетание с широк достъп до бързи мрежи

Учени обещават 10 пъти по-бързи оптични връзки

Импулси с особена форма се разполагат плътно един до друг

Постигнаха 100% сигурност с квантова криптография

Предаваните данни не могат да бъдат прихванати от „трети страни”

Европа ще гради 100-гигабитова оптична мрежа

В бъдеще интернет няма да познава граници, заяви Нели Крус