Facebook предлага светлинна алтернатива на Wi-Fi

Новата технология постига по-висока скорост, има по-голямо покритие и не оказва вредно въздействие на хората и околната среда

Мобилният трафик на данни ще нарасне 10 пъти за пет години

Ключов фактор ще стане увеличеният брой мощни мобилни устройства и М2М връзки, в съчетание с широк достъп до бързи мрежи