Успокояваща прогноза за ефекта от автоматизацията

Компаниите имат „морален и икономически императив“ да инвестират в преквалификацията и продължаващото обучение на своите служители

„Алианс Африка-Европа” ще отвори 10 млн. работни места

ЕС ще мобилизира частни инвестиции за реализиране на огромните възможности, които могат да донесат ползи в еднаква степен и за африканските, и за европейските икономики

AI променя вида и локацията на най-платените работни места

Традиционният кариерен модел вече е станал неадекватен, заради изкуствения интелект и роботиката

Проекти на ЕС отварят хиляди работни места

Целта на Европейския корпус за солидарност е да предостави 100 000 места до края на 2020 г. за младежи на възраст от 18 до 30 години