MWC 2019: Компаниите разкриват потенциала на 5G

Демонстрации показват индустриални приложения на 5G с изключителна надеждност, ниска латентност и висок капацитет – характеристики, присъщи на новата технология