„Софийска вода” тества дистанционно отчитане

Пилотният проект стъпва на мрежа от ново поколение LoRa

Ключът за умния град е в интеграцията на ИТ системите

Нарастващото градско население е сериозно предизвикателство

Умният град разчита на интегрирани ИТ системи и процеси

Сама по себе си нито една система не може да направи града интелигентен, казва Стефан Малиновски - проектен мениджър в Телелинк

Умният град ще бъде упражнение по партньорство

Намирането на пресечните точки между различните визии и съчетаването им тепърва ще се превръща в предизвикателство