Улесняват достъпа до кредити на малкия бизнес

Райфайзенбанк и НГФ подписаха ново гаранционно споразумение