Цифровото евро – безплатни транзакции, но не и анонимни

Европейската централна банка проучва в момента аспектите на неговото въвеждане

Блокчейн UDPN ще играе ролята на SWIFT за цифровите валути

Банки от първо ниво вече са привлечени в тестове на платформата

Индия реши: пуска собствена цифрова валута

Планът предвижда това да стане през следващата финансова година

Малките държави по-лесно ще въведат цифрови валути

Възприемането на дигитални валути има шанс да се случи по-бързо в по-малките страни, които могат да бъдат по-гъвкави по отношение на регулирането