Индия реши: пуска собствена цифрова валута

Планът предвижда това да стане през следващата финансова година

Малките държави по-лесно ще въведат цифрови валути

Възприемането на дигитални валути има шанс да се случи по-бързо в по-малките страни, които могат да бъдат по-гъвкави по отношение на регулирането

Топ банки се залавят с дигитални валути и блокчейн

Инициативата цели разработване на система, която да направи клиринга и сетълмента на финансовите пазари по-ефективни; около десетина банки ще инвестират в новата организация