Ще си имаме ли мислещ дигитален близнак след десетилетие?

Ще боравим с цифрови реплики на органите си за по-добро лечение