Адитивното производство – перлата на 3D печата

Климатичната криза ще изиграе върхова роля за начина, по който ще се развие новата технологична индустрия

Европа възприема с бързи темпове 3D печата

Най-печелившите сценарии на използване са моделирането, изготвянето на резервни части и архитектурното проектиране, силна е динамиката в медицината

3D печатът става широкодостъпна технология

Продажбите на 3D принтери ще се удвоят тази година, благодарение на достъпните цени на устройствата и разнообразните материали