Изгубени в превода: бумът на стрийминга създава проблем

Не достигат качествени преводачи, които могат да се справят с все по-глобалната аудитория на Netflix и други услуги