Дебатът вече не е „отдалечено или в офиса”

Делът на хибридно работещите се увеличил до 58% в големите организации
(снимка: CC0 Public Domain)

Хибридната работа се е превърнала в доминиращ модел сред служителите по целия свят. Мнозинството от хората, които не са доволни от правилата за работа на своите работодатели, са готови да напуснат. Това разкри ново проучване на Pulse, проведено от Future Forum – консорциум, създаден от Slack заедно с Boston Consulting Group, MillerKnoll и MLT.

Данните разкриват, че делът на хибридно работещите се е увеличил до 58% – в сравнение с 46% през май 2021 г. За сметка на това е намалял делът на работниците, които казват, че екипите им работят изключително или от дома, или от офиса.

В проучването са анкетирани 10 000 специалисти в областта на „икономиката на знанието” от САЩ, Австралия, Франция, Германия, Япония и Обединеното кралство. 68% от респондентите казват, че хибридната работа сега е моделът, предпочитан пред работата само от офиса или изцяло от дома.

„Дебатът вече не е „отдалечено или в офиса”. Бъдещето на работата не „или – или”, а съчетава и двете”, казва Брайън Елиът, изпълнителен лидер на Future Forum, цитиран от Tech Republic.

„Хибридният модел създава по-гъвкаво и приобщаващо работно място. Но това е приложимо само ако бизнес-лидерите се стремят да установят ясни граници, за да гарантират, че всички служители имат равен достъп до възможности и могат да участват в работата при равни условия”, уточнява Елиът.

Гъвкавостта – новият стандарт

След като пандемията научи бизнеса по света, че може да се работи и дистанционно, сега голяма част от работната сила очаква да има както гъвкава работна среда, така и гъвкаво работно време. Така работата може да бъде завършена навреме.

Седемдесет и осем процента от анкетираните казват, че искат гъвкавост от гледна точка на местоположението. Същевременно 95% казват, че гъвкавостта в графиците е важна за настоящата им заетост.

От анкетираните ръководители 41% посочват, че основна цел занапред е да мислят как да създадат равни условия на труд и възможности за споделяне на работата между дистанционно работещите и служителите, които предпочитат офисната среда.

Огромна част от работещите посочват, че ако настоящите им работодатели се противопоставят на тази промяна в начина на работа, ще започнат да си търсят работа другаде, водени от стремежа към гъвкавост. 72% от недоволните от сегашното ниво на гъвкавост казват, че вероятно ще си потърсят друго работно място през следващата година.

Тъй като това е мнението на много служители, сега мениджърите трябва да коригират поведението си. От тях се очаква да позволят на работниците да поемат задачите си навсякъде и да ги изпълняват според гъвкави схеми на заетост.

Гъвкавостта в работата е станала особено важна сред жените и работещите родители. В световен мащаб 52% от жените искат да имат гъвкавост на работното място поне три дни в седмицата. Това важи за 46% от мъжете. 50% от работещите майки искат да работят дистанционно през повечето или през цялото време. Подобно е искането на 43% от работещите бащи.

Неравенства при хибридната работа

Един потенциален проблем при хибридния модел на работата са изкривяванията, които могат да възникнат заради близостта или отдалечеността на дистанционно работещите от офисната им среда. Твърди се, че ситуацията може да доведе до фаворизиране на колегите, които работят заедно в офиса. Това касае както комуникацията между работещите и мениджърите, така и отношенията между самите колеги.

За да се ограничи рискът от подобна неравнопоставеност, лидерите на компаниите трябва да създадат принципи и граници, очертавайки начините, по които хибридно работещите ще бъдат тясно интегрирани с колегите, предпочитащи офисната среда, коментира Future Forum.

Тези правила следва да се основават на базовите ценности на дадената компания. Предпазните граници имат за цел да канализират поведението, така че да се поддържа среда на равнопоставеност за всички служители. Необходими са ясни правила за прозрачна комуникация и измерване на резултатите от работата.

Успехът в създаването на тази рамка ще позволи на всички служители да поддържат нивото на производителност, независимо дали предпочитат офиса или дома си за работа.

Коментар