Глобалният пазар на ИТ услуги показва признаци на забавяне

Опасенията от потенциална рецесия водят до свиване и нестабилност през второто полугодие

Над 80 000 души работят в сектора на изнесените услуги

Индустрията генерира 9,3% от всички разходи за заплати в България