Глобалният пазар на ИТ услуги показва признаци на забавяне

Опасенията от потенциална рецесия водят до свиване и нестабилност през второто полугодие

Над 80 000 души работят в сектора на изнесените услуги

Индустрията генерира 9,3% от всички разходи за заплати в България

Промени в управлението на аутсорсинг асоциацията

За председател е избран Илия Кръстев, изпълнителен директор на A Data Pro

СУ въвежда магистърска програма по аутсорсинг

Партньор в инициативата е Българската аутсорсинг асоциация

Аутсорсинг секторът генерира 7,9% от разходите за заплати у нас

Почти всички компании дават годишен бонус на служителите