Топ 10 предизвикателства за ИТ директора

С ускоряване на дигитализацията CIO започна да придобива по-важна роля в създаването на нови продукти и услуги

Кварталното магазинче – новият галеник на ИТ бизнеса

Дигитализацията кара тези малки, независими бизнеси да се чувстват много повече като „големите” вериги

Три конфликта в технологичния свят дърпат бизнеса назад

Проблем е, че ИТ хората се възприемат като обслужващо звено, коментира Горан Ангелов, IBS България

Технологиите, които ще ускорят растежа на бизнеса през 2022

Мениджърите могат да разчитат на 12 технологии, за да подобрят организацията и ефективността

Микроцентрове за данни се доставят готови за месец

Поддържат цялата инфраструктура за ИТ среди и търговски обекти

Как се справят компаниите с трите „C” – Covid, Cybercriminals, Cloud?

Лилия Месечкова: „През 2021 г. компаниите трябва да погледнат по-напред в бъдещето”

Как техническият дълг спъва иновациите

Огромният брой езици за програмиране и рамки за разработване пречат на усилията за модернизация, наред с текучеството

Да превърнеш данните в полезност – въпрос на култура

Необходима е промяна в рамките на цялата организация, за да се извлече най-доброто от натрупващите се данни

Всички компании се нуждаят от технологична пътна карта

Твърде често лошо внедрената технология пречи на бизнеса да постигне целите си