Европа вдига разходите за киберсигурност с над 10%

Запазване на двуцифрения темп на растеж през текущия петгодишен период очаква IDC