Компютрите ще имат разум, за това работи Microsoft

Нов софтуер на компанията анализира естествения език с помощта на интрепретации и предположения, подобно на хората