Пиратско съдържание потиска платената телевизия

Доставчиците на подобни услуги са изключително гъвкави и се адаптират бързо към промените на пазара, като конкурират легалните си аналози