BLD заложи на изнесена ИТ поддръжка с N-Able

Строителната фирма използва и център за киберзащита SOC на Мнемоника

ЕК може да ни отпусне 1,2 млрд. евро за цифров преход

Обсъждането на проектите с Комисията ще започне през октомври