ББР и МИБ ще финансират съвместно бизнес проекти

Двете банки ще споделят риска по кредитите на българския бизнес

ЕС ще отключва инвеститорския потенциал

Работната група за инвестиции в ЕС посочва около 2000 проекта за потенциални инвестиции в размер на 1,3 трилиона евро

Български фирми с ключово участие в проект на ЕК

DaPaaS ще подобри публикуването и достъпа до отворени данни

Google се заема с изучаване на човешкото тяло

Хиляди доброволци ще се включат в изследването, което си поставя амбициозната цел да направи хората по-здрави

Информационно обслужване започва ИТ обучения

2000 души от цялата страна ще бъдат обучени, повечето безплатно