Технологиите са ключови за средния бизнес

Липсата на адекватно управление по внедряването им може да направи компаниите неконкурентни и да подкопае морала на служителите, твърди проучване

Бизнесът не очаква по-големи печалби от дигитализацията

Недостатъчна квалификация на служителите спъва цифровата трансформация

Повечето работни места могат да бъдат частично автоматизирани

Ключово значение за адаптирането към променящия се свят на труда имат подобряването на образованието и ученето през целия живот

ЕС ще цифровизира гражданското правосъдие

Предвижда се електронен обмен на документи и използване на видеоконференция за разпит на свидетели от друга държава

ИКТ помагат на Лион да стане най-достъпен град

Цифрови инструменти за хората с увреждания, наред с редица други улеснения, му носят награда на ЕС