Една трета от компаниите планират е-документооборот

На помощ идват умните многофункционални устройства

България е предпоследна в ЕС по цифровизация

Зад нас е само съседна Румъния, според новия индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI)